شرایط استفاده

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و سایت وردپرس کار می‌باشد.

۱- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت وردپرس کار می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی از ما اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

۲- شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت وردپرس کار ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات وردپرس کار بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.