وبسایت وردپرسکار،مرجع خدمات  وردپرس فارسی منتشر شد.