وردپرسکار،مرجع خدمات  وردپرس فارسی 

در دنیای وردپرس چه خبر !

آخرین اخبار و اطلاعات دنیای وردپرس را از سراسر جهان اینجا  و یکچا در وردپرسکار بخوانید !